Contributie

Contributiebedragen zijn per maand:

Lessen van 1 uur:

 1 lesuur per week:2 lesuur per week:3 lesuur per week:4 lesuur per week:
t/m 15 jaar:€17,00€25,50€34,00€42,50
16 jaar en ouder:€21,00€31,50€42,00€52,50

Selectielessen van 1,5 uur:

 1 les van 1,5 uur:Volgende uur les:Volgende uur les:
t/m 15 jaar:€25,50€34,00€42,50
16 jaar en ouder:€31,50€42,00€52,50

De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd. Het bondsgeld dat jaarlijks voor de KNGU moet worden afgedragen, wordt elk jaar opnieuw door de KNGU vastgesteld. Vanaf januari 2024 zal dit maandelijks worden geïnd samen met de contributie. Bij nieuwe inschrijvingen tot 1 januari 2024 zal de contributie van de KNGU gelijk al maandelijks gaan lopen.

Kledingbijdrage

Van deze bijdrage wordt kleding gekocht en gehuurd voor uitvoeringen en wedstrijden gedurende het jaar. Ieder jaar wordt er met de factuur van oktober de kledingbijdrage in rekening gebracht. Dit bedraagt 7,50 euro voor recreanten en 10 euro voor selectieleden. Danst iemand in de selectie en in de recreatie dan is het dus samen 17,50 euro. Bij inschrijvingen tussen oktober en 1 juni wordt de kledingbijdrage met de eerste factuur geïnd. In een verenigingsuitvoeringsjaar (1x per 3 jaar) wordt de kledingbijdrage verdubbeld omdat er dan meer kleding nodig is.