Contributie

Contributiebedragen zijn per maand:

Lessen van 1 uur:

 1 lesuur per week:2 lesuur per week:3 lesuur per week:4 lesuur per week:
t/m 15 jaar:€17,00€25,50€34,00€42,50
16 jaar en ouder:€21,00€31,50€42,00€52,50

Selectielessen van 1,5 uur:

 1 les van 1,5 uur:Volgende uur les:Volgende uur les:
t/m 15 jaar:€25,50€34,00€42,50
16 jaar en ouder:€31,50€42,00€52,50

De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd. Het bondsgeld dat jaarlijks voor de KNGU moet worden afgedragen, wordt elk jaar opnieuw door de KNGU vastgesteld. Via de nieuwsbrieven en via de website word je geïnformeerd over de hoogte van het bedrag en het moment van afschrijving.

Kledingbijdrage

Ieder jaar wordt er begin oktober een kledingbijdrage in rekening gebracht. Dit bedraagt 5 euro voor recreanten en 10 euro voor selectieleden. Van deze bijdrage wordt kleding gekocht en gehuurd voor uitvoeringen en wedstrijden gedurende het jaar. In een verenigingsuitvoeringsjaar (1x per 3 jaar) wordt de kledingbijdrage verdubbeld omdat er dan meer kleding nodig is.